dr Katarzyna Mojska
katarzyna.mojska@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: inne
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

procesy instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych;
instytucjonalizacja w przestrzeni transnarodowej; transnarodowe sterowanie ochroną środowiska; korporacje transnarodowe i przejawy ich oddziaływania na stosunki międzynarodowe; bezpieczeństwo dostępu do wody; teoria stosunków międzynarodowych; przestrzeń i "zwrot przestrzenny" w stosunkach międzynarodowych