dr Joanna Kulska
jkulska@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Opole)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

międzynarodowe stosunki kulturowe; rola religii we współczesnych stosunkach międzynarodowych; problemy sekularyzacji; fundamentalizm religijny; modele współpracy państwo-kościół; miejsce i rola organizacji międzynarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych; problematyka praw człowieka