dr hab. prof. Uwr Magdalena Ratajczak
magdalena.ratajczak@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

badania nad systemami medialnymi; komunikowanie międzykulturowe; stosunki polsko-szwajcarskie; komunikacja społeczna