dr Anna Sakson-Boulet
anna.sakson@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

problemy globalne, zwłaszcza kwestia głodu i niedożywienia; działalność organizacji międzynarodowych; oficjalna pomoc rozwojowa; zrównoważony rozwój; polityka ekologiczna państw; społeczna odpowiedzialność biznesu