dr Dorota Maj
dorota.maj@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe; marketing polityczny i socjotechnika; myśl polityczna i teoria polityki; ruchy społeczne i polityczne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne