dr hab. prof. UWr Katarzyna Gelles
katarzyna.gelles@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

niemcoznawstwo; stosunki międzynarodowe