dr hab. Marta Makuch
marta.makuch@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka ekonomiczna; polityka społeczna