dr Dorota Litwin-Lewandowska
d.litwin-lewandowska@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

nauka o demokracji, socjologia ogólna, teoria konfliktów społecznych