dr Magdalena Modrzejewska
magdalena.modrzejewska@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

amerykanistyka