dr Alina Balczyńska-Kosman
alina.balczynska-kosman@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; polityki unijne
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

komunikowanie masowe; wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE; media i procesy komunikowania masowego; polityka medialna i instytucje regulujące radiofonię i telewizję; aktywność polityczna i medialna kobiet