dr Edyta Chwiej
edyta.chwiej@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: inne
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Ameryka Południowa; Ameryka Środkowa; Azja

Tematyka badań:

stosunki polityczne i gospodarcze na Półkuli Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków azjatycko-latynoamerykańskich; polityka zagraniczna Polski; bezpieczeństwo ekonomiczne państw; problemy demograficzne współczesnego świata