dr Julita Runc
julita.runc@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

organizacja i zarządzanie w polityce; polityka w zakresie ochrony środowiska