dr hab. prof. UP Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
mwk1961@gmail.com

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

kościoły i związki wyznaniowe; prawo wyznaniowe