dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz
patrycja.matusz-protasiewicz@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; polityka publiczna