dr hab. Ewa Trojnar
ewa.trojnar@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Azja

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe w Azji