dr Monika Sidor
monika.sidor@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

samorząd terytorialny; partycypacja obywatelska; organizacje pozarządowe; myśl polityczna