dr Paula Marcinkowska
p.marcinkowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe, Unia Europejska


Granty i projekty:

Kierownik programu Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers na UW, z 7go Programu Ramowego UE (projekty Marie-Curie)