dr Marta Polaczek-Bigaj
marta.polaczek@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

transformacja mediów w Polsce