dr Natasza Styczyńska
natasza.styczynska@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Europeistyki (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

kwestie polityczne na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej; eurosceptycyzm, populizm i nacjonalizm; dyskurs polityki i kształtowaniem tożsamości zbiorowych; demokratyzacja i transformacja w kontekście integracji europejskiej