dr hab. prof. UwB Joanna Sadowska
sadowska@uwb.edu.pl ; dean@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny - Instytut Historii i Nauk Politycznych (Białystok)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

historia najnowsza Polski; historia oświaty; partie i systemy partyjne; socjalizacja polityczna; historia współczesna