dr Marta Balcerek-Kosiarz
marta.balcerek@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Polska; Europa Zachodnia

Tematyka badań:

ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie; ustrój samorządu gospodarczego w Polsce i na świecie; ustrój samorządu zawodowego w Polsce i na świecie; współpraca jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami; działalność gospodarcza organów administracji publicznej Polski i RFN; rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów; rozwój lokalny i regionalny; marketing terytorialny; Brand Marketing


Granty i projekty:

2013-2015 - Rola samorządy w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i RFN, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu)
2011-2012 -
Współpraca gospodarki z samorządem jako element konkurencyjności miasta Poznania i gmin aglomeracji poznańskiej, finansowanie ze środków Centrum Badań Metropolitarnych UAM (wykonawca)
2012 - DFG-Forschungsprojekt zur Europäisierung städtischer Luftreinhaltepolitik, Univeristät Osnabrück (wykonawca)
2012-2013 - Koordynator projektu naukowego budowania marki dla Nautilus Polska Sp.z.o.o.