dr Dorota Heidrich
d.heidrich@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; migracje międzynarodowe; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe

Obszar terytorialny: Afryka; Unia Europejska

Tematyka badań:

współpraca rozwojowa; migracje; problemy Afryki; odpowiedzialność karna jednostek w prawie międzynarodowym; sądownictwo karne dla jednostek); międzynarodowe organizacje międzyrządowe (szczególnie ONZ i UE) i pozarządowe (NGOs)