dr hab. Agnieszka Rothert
agnieszka.rothert@gmail.com ; agnieszka.rothert@neostrada.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

sieci polityczne; systemy złożone; rządzenie transnarodowe