dr hab. Danuta Gibas-Krzak
stanczyk2@o2.pl

Akademia im. Jana Długosza
Wydział Filologiczno-Historyczny - Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (Częstochowa)

Obszary zainteresowań:
Dziennikarstwo: media i systemy medialne
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Bałkany; Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

polityka bezpieczeństwa; bezpieczeństwo demograficzne, społeczne i kulturowe; międzynarodowe stosunki polityczne; polityka zagraniczna RP; polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, Ukrainy i Białorusi; media w państwie demokratycznym; polityka globalna; polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej