dr hab. prof. US Renata Podgórzańska
renata.podgorzanska@wp.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Bałkany; Polska

Tematyka badań:

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RP; Bałkany w stosunkach międzynarodowych; Bałkany w polskiej polityce zagranicznej