dr Ewelina Podgajna
ewelina.podgajna@poczta.umcs.lublin.pl epodgajna@op.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika; myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

marketing polityczny; polityka bezpieczeństwa; historia najnowsza Polski; polska myśl polityczna XIX i XX wieku (z uwzględnieniem myśli ruchu ludowego); współczesna polska myśl polityczna, biografistyka; komunikowanie polityczne; komunikowanie międzykulturowe; dyplomacja publiczna