dr Beata Samoraj-Charitonow
beata.samoraj@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: migracja i stosunki etniczne; zabezpieczenie społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

migracje międzynarodowe; zabezpieczenie społeczne; ubezpieczenia społeczne