dr hab. Anna Wierzchowska
a.wierzchowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: ruchy społeczne i polityczne
Europeistyka: prawo i instytucje europejskie

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

europeistyka; instytucje i system polityczny Unii Europejskiej; współczesne ruchy społeczne