dr Dominika Dziwisz


Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: cyberbezpieczeństwo; polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

cyberbezpieczeństwo, formy współczesnego terroryzmu, w tym przede wszystkim te związane z rozwojem nowoczesnych technologii; polityka bezpieczeństwa USA; strategie bezpieczeństwa narodowego; nowoczesne metody analizy danych; Big Data.