dr Barbara Kijewska
kombd@ug.gda.pl ; b.kijewska@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Gdańsk)

Obszary zainteresowań:
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

komunikowanie masowe