dr Monika Kornacka-Grzonka
monika.kornacka-grzonka@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

komunikowanie lokalne i media lokalne; tożsamość i podmiotowość społeczności lokalnych; nowe media oraz historia mediów