dr Barbara Węglarz
b.weglarz@op.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne; demokracja bezpośrednia; administracja publiczna; systemy polityczne; zarządzanie kryzysowe