dr Luiza Wojnicz-Smal
luiza.wojnicz@gmail.com ; luizawojnicz@wp.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych; polityka UE wobec terroryzmu; integracja europejska, bezpieczeństwo europejskie


Granty i projekty:

2009 - Euro-Mediterranean Partnership in fight with international terrorism, Faculty of Law, Palacky University Olomouc

2009 2010 - European Union In fight with terrorism,Università degli Studi di Bari Aldo Moro

2011 - European Foreign and Defence Policy, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

2012 - French Position in Foreign and Defense Policy of the EU,Cergy Pontoise University