dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska
katarzyna.maciejewska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych (Olsztyn)

Obszary zainteresowań:
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

medioznawstwo