dr hab. prof. UWM Teresa Astramowicz-Leyk
teresa.astramowicz@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych (Olsztyn)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne; myśl polityczna i teoria polityki; władza lokalna i samorząd terytorialny
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Polska

Granty i projekty:

historia polskiej myśli politycznej; prawa człowieka; samorząd terytorialny; stosunki polsko-ukraińskie, historia feminizmu

Zajmuję się tematyką kobiet!