dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
mirellakorzeniewska@poczta.onet.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Bałkany

Tematyka badań:

polityka wewnętrzna i zagraniczna państw bałkańskich