dr Magdalena Trzcionka
magdalena.trzcionka@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

ekonomia międzynarodowa; zjawisko finansyzacji sektorów gospodarki realnej; sieć bezpieczeństwa finansowego funkcjonująca na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym; geoekonomia stosunków międzynarodowych; ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej; konkurencyjność międzynarodowa gospodarek narodowych ekonomizacja bezpieczeństwa