dr Maria Theiss
m.thesis@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

rozwój lokalny; partycypacja obywatelska; integracja


Granty i projekty:

Lokalne obywatelstwo społeczne na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5 (kierownik badań), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz „Livewhat – Living with Hard Times – Citizens’ Resilience in Times of Crisis” w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

Od 2015 r. kierownik polskiego zespołu realizującego projekt TransSOL – European paths to transnational solidarity w ramach programu Unii Europejskiej Horizon 2020