dr hab. Barbara Rogowska
barbara.rogowska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika; myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

antropologia polityczna; erystyka, historia najnowsza; historia regionalna Dolnego Śląska, religie świata; religioznawstwo; retoryka dziennikarska; retoryka i kultura języka; teoria polityki; marketing polityczny; marketing społeczny; myśl polityczna; polityki publiczne