dr hab. Monika Ślufińska
monika.slufinska@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: doktryny polityczne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia doktryn politycznych i prawnych; historia najnowsza; prasoznawstwo