dr Aneta Dawidowicz
aneta.dawidowicz@poczta.umcs.lublin.pl dawidowicz.aneta@gmail.com

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

myśl polityczna; polska myśl polityczna XIX i XX wieku; współczesna polska myśl polityczna, biografistyka; publicystyka polityczna; myśl narodowa w Polsce; prasa narodowa i katolicka; historia instytucji politycznych


Granty i projekty:

2014-2017 - Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego (1928-1939), finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (kierownik projektu)