dr hab. prof. UJK Lucyna Rajca
lucynarajca@interia.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia; Polska

Tematyka badań:

problematyka samorządu lokalanego w Europie