prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
marczewska-rytko@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Granty i projekty:

2004 - Sprzężenia polityki i religii w niepodległych Indiach (koncepcje i praktyka), grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 2004-2006 - Religia i polityka: wzajemne sprzężenia, indywidualny grant badawczy KBN