dr Agnieszka Bejma
a.bejma@uw.edu.pl ; agnieszka.bejma@wp.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: ruchy społeczne i polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

ruchy społeczne; socjologia i psychologia polityki, zachowania wyborcze i postawy polityczne, partycypacja polityczna i aktywność obywatelska, społeczeństwo obywatelskie: wolontariat i organizacje pozarządowe