dr hab. prof. Aleksandra Kruk
a.kruk@inpa.uz.zgora.pl

Uniwersyet Zielonogórski
- (Zielona Góra)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, niemcoznawstwo