dr hab. prof. UAM Magdalena Musiał-Karg
magdalena.musial-karg@amu.edu.pl; magda.musial@interia.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika; systemy polityczne
Europeistyka: integracja europejska

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

integracja europejska; marketing polityczny; elektroniczne głosowanie; elektroniczna demokracja; demokracja bezpośrednia;
szwajcaria; systemy polityczne;
kobiety w przestrzeni politycznej


Granty i projekty:

V 2011 - XI 2012 - E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce; Krajowy projekt badawczy: Elektroniczne głosowanie w Szwajcarii. Nowy wymiar demokracji bezpośredniej?, finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu)
Switzerland and the European Union. Points of reference, experiences, and challenges in the 21st century, finansowanie ze środków WNPiD UAM, projekt realizowany przy współudziale Ambasady Szwajcarskiej (kierownik projektu)
Rola instytucji zgromadzenia ludowego (Landsgemeinde) w Konfederacji Szwajcarskiej, finansowanie przez WNPiD UAM, (kierwonik projektu) IX 2013 - VIII 2016 - The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies (1948-2012); finansowanie ze środków LLP- Jean Monnet Programme (wykonawca)
od 2012 -
Preferencje polityczne: postawy – identyfikacje - zachowania, finansowanie przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego (wykonawca)
VI 2011 - III 2012 -
Arab Spring, finansowanie ze środków WNPiD UAM, (wykonawca)
VI 2012 - III 2013 -
European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering (z udziałem badaczy z Cypru, Szwecji, Hiszpanii, Danii, Niemiec), finansowanie ze środków Europejski Uniwersytet Viadrina, Collegium Polonicum i WNPiD UAM, (wykonawca)
od IX 2012 -
The voting systems in the European Parliament’s (EP) election”, projekt realizowany w ramach działalności Centre for Direct Democracy Studies na Uniwersytecie w Białymstok (wykonawca)

Zajmuję się tematyką kobiet!