dr Agnieszka Ziętek
agnieszka.zietek@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

problemtyką z pogranicza socjologii, politologii i teorii kultury; partycypacja społeczna; polityka kulturalna i równościowa, społeczne oddziaływania sztuki