dr Małgorzata Kołodziejczak
malgorzata.kolodziejczak@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

teoria polityki; socjologia polityki