dr Marta Jas-Koziarkiewicz
martajas@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Europeistyki (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne
Europeistyka: polityki unijne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

regionalne i środowiskowe środki przekazu; media, mniejszości narodowe i etniczne, zagadnienia z obszaru polityki informacyjnej i medialnej UE, marketing; media mniejszości narodowych czy też działania marketingowe UE