dr hab. prof. UWr Katarzyna Zamorska
katarzyna.zamorska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

polityka społeczna; polityka społeczna w Unii Europejskiej